Home
 
Nasa skola
nastava
Aktivnosti
Ucenici
Obavjesti
Knjiznica

 

Obavijesti

kalendar
roditelji
kurikulum
Pocetna stranica

 

 

 

 

                                ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN

 

PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA

CILJEVI

METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

NUŽNI RESURSI

DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI

OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI

MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA CILJEVA

OBRAZOVNA POSTIGNUĆA
-Poučavanje i učenje

-razvijanje samostalnosti učenika

-povećati opseg znanja , vještina i kopetencija učenika

- istraživački rad u svim nastavnim predmetima

-iskustveno učenje

-samoregulacijsko učenje

- dodatna edukacija učitelja

- stručna literatura

-supervizija rada

- novac

31.8.2011.

-učitelji

-stručna služba

- viši savjetnici AZOO-a

-školski uspjeh na kraju šk. godine iz pojedinih predmeta

- rezultati vanjskog vrednovanja

PROCESI UNUTAR ŠKOLE
- Planiranje nastavnog procesa

-integracija nastavnih sadržaja

- tematske sjednice

(diskusija, planiranje)

- sastanci zajedničkog planiranja po stručnim aktivima

- stručno planiranje i vođenje
31.8.2011.

-učitelji

-stručna služba

- broj sjednica

- broj stručnih aktiva

ORGANIZA-CIJA ŠKOLE

-organiziranje nastave i rada

-kvalitetnija i brža razmjena informacija

-kvalitetnija nastava

- bolje kompetencije učenika i usklađenost nastave (na svim područnim školama)

- e-nastava

-radionice planiranja s učiteljima (korištenje literature i materijala s natjecanja

- stručna podrška, oprema i tehnika 31.8.2011.

-učitelji

CARNET

-broj održanih sati nastave,

-uspjeh učenika

- Stručno usavršavanje djelatnika

 

 

- Suradnja s lokalnom zajednicom

 

- bolje kompetencije djelatnika

 

 

-razmjena sadržaja

- materijana, financijska i kadrovska podrška

 

-edukacije, seminari,

- sastanci, prezentacije, projekti, priredbe i javna događanja

 

-sastanci, prezentacije, projekti, priredbe i javna događanja

-organizirani seminari i edukacije, -novac

 

 

- novac

31.8.2011.

 

 

 

31.8.2011.

-ravnatelj, nastavnici

 

 

 

-učitelji, stručna služba i ravnateljica

 

-broj završenih edukacija

- primjena u radu

 

 

-broj realiziranih projekata, organizirane manifestacije